Belangrijke informatie over schoorsteenkappen

Helaas is de schoorsteenkap, die een wezenlijke functie vervult op een schoorsteen-kanaal, in vele gevallen verworden tot een commercieel product waarmee met name schoorsteenveegbedrijven zich te pas en te onpas verrijken zonder zich om de eventuele gevolgen te bekommeren.

Een schoorsteenkap die hoort bij een dubbelwandig kanaal mag niet zomaar veranderd worden. Door deze verandering kan het zijn dat het kanaal niet meer voldoet aan degestelde eisen en keuringen en dit kan weer gevolgen hebben voor eventuele claims bij schade.

De functie van kappen zowel op dubbelwandige r.v.s. kanalen en bouwkundige kanalen kan velerlei zijn, zoals trekverbetering, stabilisatie, voorkomen van vochtinslag en nestelen vanvogels. Ook stalen sierkappen op bouwkundige kanalen horen hierbij, ze voorkomen immersvochtinslag. Een kap is uiteindelijk een afwerking van een schoorsteenkanaal met een functie en het is belangrijk dat hierbij de juiste keuze gemaakt wordt. Zit je bijvoorbeeld in het uitmondingsgebied waar geen kap noodzakelijk is, plaats dan een kap die alleen regen en vogels tegenhoudt. Zit je in wel in een goed uitmondingsgebied, maar staan er bijvoorbeed bomen rondom de woning, plaats dan een stabiliserende kap omdat er vaak een drukgebied ontstaat in deze situatie. Er zijn (helaas) heel veel soorten kappen met verschillende voordelen, nadelen en eigenschappen, over een paar van deze (niet gebonden kappen) hieronder meer.

De veel gebruikte colt-kappen, rond en vierkant, zijn veel verbeterd doordat ze openklapbaarof schuifbaar gemaakt zijn, zodat ze makkelijker schoon zijn te maken. De ronde houdt de regen beter buiten dan de vierkante, nadeel is dat ze bijna altijd op een ronde buis gemonteerd moeten worden d.m.v. de klembeugels die in een stalen gladde buis soms gaan schuiven of in een stenen pot het materiaal doen scheuren door de spanning. We rekenen ze tot de stabili-serende kappen en ze werken of verbeteren zeker bij niet al te grote problemen.

De op windkracht draaiende rotorkap is volgens mij de snelst groeiende gebruikte kap, dit zou wel eens kunnen komen door de snelle verdienste die er mee te behalen valt, aangezien je ze tegenkomt op de meest onlogische plaatsen, deze kap kwam je in het verleden het meest tegen op schepen (aspiromatic). Houdt er rekening mee dat er wind moet zijn en dat ze een begrensde hoeveelheid trek kunnen veroorzaken (debiet), zelfs terugblazen is mogelijk, eventueel gaan vastzitten en piepen is een bijkomend nadeel.

De stalen sierkap heeft alleen de functie van regenwater tegenhouden en verfraaing van de woning. Veel voorkomende fout bij deze kappen is de hoogte van de poten t.o.v. de diameter van het kanaal (± 1,5 x de diam. van het kanaal). Tevens bemoeilijken ze vaak het schoorsteenvegen.

Wat betreft de afvoerkanalen waar gasgestookte toestellen op staan, daar mogen alleen gekeurde kappen voor gas op geplaatst worden. Zoals de trega of uniekap of de uitmonding die bij het systeem hoort zoals bijvoorbeeld bij gesloten toestellen.

We hopen met bovenstaand wat aandacht gegeven te hebben aan een misschien wat minder spannend onderdeel van onze werkzaamheden, maar zeker niet onbelangrijk gezien deproblemen die vaak ontstaan door verkeerde uitmondingen en de toepassingen hiervan.

Bron: Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde