Dominicus heeft jarenlange in plaatsing van gedenkstenen. Natuurlijk hoort daar ook een stukje onderhoud bij, zodat een gedenksteen netjes blijft.

Het onderhoud wat Dominicus uitvoert bestaat uit de volgende werkzaamheden:

– Schoonmaken van het hele gedenkteken, inclusief het verwijderen van eventuele groene aanslag
– Letters nazien en zonodig voorzien van een nieuwe verflaag
– Los liggende onderdelen en accessoires nakijken en opnieuw bevestigen
– Voegen controleren en indien nodig bijwerken
– Het monument rechtzetten

Nadat het onderhoud heeft plaatsgevonden, ontvangt u een brief met foto. Zo kunt u zien dat het onderhoud is uitgevoerd.

Er zijn twee abonnementsvormen:

Jaarlijks abonnement – € 75 / jaar
Ieder jaar voert Dominicus de bovenstaande onderhoudswerkzaamheden uit. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een factuur.

Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het contract kan op ieder gewenst moment schriftelijk en kosteloos door u worden opgezegd. Onderhoudsbeurten die zijn uitgevoerd voor het moment van opzeggen worden in rekening gebracht.

Meerjaren abonnement
U kunt er ook voor kiezen om het onderhoud voor meerdere jaren in 1 keer af te kopen. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de betreffende gedenksteen er jarenlang netjes onderhouden zal worden. U ontvangt 1 factuur bij aanvang van het abonnement. Ieder jaar, na uitvoer van de werkzaamheden, ontvangt u van ons de bevestiging met foto dat het onderhoud is uitgevoerd.

De kosten voor een meerjarenabonnement zijn:
 5 jaar: € 356,25 (u ontvangt 5% korting op het onderhoud)
10 jaar: € 675,00 (u ontvangt 10% korting op het onderhoud)
15 jaar: € 956,25 (u ontvangt 15% korting op het onderhoud)

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Gedenkteken


Overledene

Abonnement

Selecteer hier het gewenste abonnement:

Uw gegevens